{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Kluczowe zagadnienia dotyczące Certyfikacji EASI

Część 1: Moduły szkoleniowe oraz quizy sprawdzające stopień zapamiętania nabytej wiedzy (platforma e-Learning)

Część 2: Szkolenie z udziałem trenera (MS Teams online - jeden dzień - grupa 4-5 osobowa)

Głównym tematem szkolenia jest zidentyfikowanie tych obszarów rozwojowych, które wspierają budowanie zaangażowania w zespołach i mają bezpośredni wpływ na ich efektywność biznesową Szkolenia i rozwój

Interakcja z innymi uczestnikami kursu oraz dodatkowe ćwiczenia przybliżają praktyczną stronę narzędzia EASI. Zawartość szkolenia jest często dostosowana do oczekiwań oraz doświadczenia uczestników. Przykładowa sesja może dotyczyć:

Kursy certyfikacyjne Master Management zawierają moduły szkoleniowe które, pozwalają osobie certyfikującej się uzyskać niezbędne informacje dotyczące zarówno samych narzędzi jak i sposobu ich wykorzystania np. w jaki sposób skutecznie przeprowadzić rozmowę podsumowującą z uczestnikiem testów.

Wszystkie kursy certyfikacyjne kończą się egzaminem realizowanym w formie online. Egzamin jest dostępny po ukończeniu drugiego modułu szkoleniowego. Każdy certyfikowany użytkownik może pobrać dyplom Master International a następnie poinformować o uzyskaniu certyfikacji swoją sieć kontaktów na linkedin, facebook lub twitter.

EASI testy typologiczny:

Model testu typologicznego EASI zbudowany jest w oparciu o pięcioczynnikowy model osobowości BIG FIVE (PMO) Paula Costy i Roberta McCrae. WIELKA PIĄTKA jest współczesną i wiodącą teorią w badaniach osobowości i znajduje potwierdzenie w badaniach na całym świecie, przez co można go nazwać międzykulturowym i uniwersalnym modelem. Analiza czynnikowa modelu EASI wykazała dobrą trafność konstrukcji w odniesieniu do modelu pięcioczynnikowego osobowości.

Jeżeli jesteś zainteresowany Certyfikacją, skontaktuj się z nami na adres mailowy: info@master-hr.pl lub zadzwoń pod numer: +48 732 724 766