strategia hr: informacja jako wartość dodana

Wraz z pojawianiem się coraz większej liczby firm wymagających specjalistycznej wiedzy, ludzie osiągający wysokie wyniki oraz posiadający unikalne umiejętności stają się coraz bardziej pożądani w biznesie. Aby sprostać nowym wyzwaniom, dzisiejsi menażerowie HR poszukują efektywnych rozwiązań do budowania strategii HR, generujących wartość dodaną dla biznesu.

strategia hr: wizja master

Bardzo konkurencyjny i wymagający świat biznesu wymaga optymalizacji zasobów organizacji. Cel ten stał się głównym tematem dyskusji liderów na wszystkich poziomach zarządzania.

Wyobraź sobie możliwość wykorzystania wszystkich danych kadrowych i informacji, które dzisiaj pozostają ukryte i niedostępne w Twojej organizacji - informacji, które mogą ułatwić wykorzystanie pełnego potencjału Twojej firmy. 

Mnóstwo zgromadzonych danych i informacji zbieranych jest w momencie, gdy kandydat przechodzi przez proces rekrutacji i staje się nowym pracownikiem. Potem przychodzi pierwsza ocena i udział w programach rozwojowych. Badania wewnętrzne firm dają kolejne informacja na temat doświadczonego pracownika, w tym jego punkt widzenia, potrzeby i oceny. W programach zarządzania talentami uzyskujemy ogromną ilość dodatkowych informacji w oparciu o planowane ścieżki kariery, testy, kwestionariusze itp. Procedury te są na ogół wielokrotnie powtarzane w trakcie kariery pracownika.

 

Strategia HR: najistotniejszy jest następny ruch

Celem Master jest pomoc organizacjom tak, by mogły wykorzystać wszystkie te gromadzone informacje do usprawnienia procesów HR dla każdego pracownika i dla całej organizacji. Umożliwiamy Ci stworzenie strategii HR, które nie jest oparta jedynie na założeniach i hipotezach, lecz na analizie istotnych danych o najzdolniejszych pracownikach. Tworzenie Łańcucha Wartości Informacji HR pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich.

Master bada i zdobywa informacje - czyni je dostępnymi i użytecznymi

Metis jest interaktywną platformą rozwijaną przez Master International. Platforma ta oferuje nowe możliwości integracji informacji z różnych narzędzi i dodawania własnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb organizacji. 

Platforma Metis jest rozwijana, aby skutecznie zbierać informacje i umożliwić elastyczne, strategiczne przetwarzanie danych dzięki uproszczonemu mechanizmowi obsługi. Rozwiązania Mastera optymalizują procesy HR na kolejnych etapach łańcucha wartości, sprawiając, że dane są uporządkowane i łatwo dostępne. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, narzędzia Master rozwijają się w kierunku oczekiwanym przez profesjonalistów..

Umożliwiamy Ci strategiczne zarządzanie danymi HR abyś mógł podejmować decyzje bazujące na analizie istotnych cech którymi charakteryzują się najlepsi pracownicy

-