ocena pracowników: efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

Często nie wykorzystujemy w pełni możliwości, jakie dają rozmowy oceniające. Zarówno menedżerom, jak i pracownikom, pomagamy upewnić się, że każda taka rozmowa będzie wykorzystana w pełni, poprzez odkrywanie możliwości i identyfikację odpowiednich ścieżek motywacji.

 

Warto, aby rozmowa oceniająca była dialogiem, który buduje zaufanie, poczucie odpowiedzialności i integracji z organizacją i jej misją. Niestety czasem staje się pozbawionym treści schematem bez odniesień do strategii korporacji lub realiów pracy danej osoby.

Zachowanie pracowników, ich motywacje oraz relacje z innymi ludźmi są ważnymi czynnikami sukcesu - zbyt często bywają jednak pomijane w rozmowach oceniających. 

Odkryj potencjał

Ważnym celem procesu oceny jest budowanie powiązań i komunikacji na płaszczyźnie ludzie-umiejętności tak, by organizacja mogła czerpać z tego korzyści. Nasze rozwiązania ułatwiają skupienie się na kompetencjach pracownika i pozwalają wzbogacić ocenę tego, jak każdy z nas pracuje, o informacje, jak lepiej pracować w relacjach z innymi.

Rozwój osobisty zaczyna się od oceny

W procesie oceny ważne jest, aby nie skupiać się wyłącznie na dyskusji o stanie obecnym. Narzędzie EASI na podstawie obecnych zachowań będzie sugerować plan, który wspomoże pracownika zarówno w rozwoju osobistym, jak i w budowaniu realcji z innymi ludźmi.

Wykorzystywany przez Easi neutralny i przyjazny język skoncentrowany pozwala na zrozumienie preferencji, zachowań i motywacji oraz romowę na ich temat. Nasza typologia i test motywacji EASI stwarza okazję do bezpośredniego dialogu o tym, jak na siebie wzajemnie wpływamy.

Oceny, raport, trening i follow-up - utrzymanie płynności procesu rozwoju pracowników jest proste, gdyż nasz program Metis gromadzi wszystkie rozwiązania na jednej platformie.

Możemy pomóc w budowaniu wzajemnego zaufania. Nasze rozwiązania zwiększają lojalność pracownika wobec współpracowników, organizacji i jej misji. W ten sposób pomagamy Ci w pracy na rzecz sukcesu firmy.

 

EASI ułatwia zrozumienie i przekazanie informacji o preferowanych zachowaniach i motywacji używając neutralnego języka skoncentrowanego na rozwoju osobistym

-