rozwój w dziedzinie hr: zarządzanie wydajnością pracownika i narzędzie oceny

Często działania rozwojowe nie są połączone z problematyką biznesową, przez co nie przynoszą zamierzonego efektu. Master oferuje rozwiązania, które pomogą Ci zrozumieć zachowani i kompetencje, które pozwalają osiądnąć określone rezultaty. Nasze rozwiązania dostarczają rzetelnej bazy dla działań rozwojowych, co pomaga minimalizować różnicę między wynikami rzeczywistymi a tym, czego oczekujemy.

 

Chcąc zwiększyć zaangażowanie w programy rozwojowe, wielu specjalistów HR szuka rzetelenej wiedzy na temat zachowań, które charakteryzują ich pracowników i organizacje. Potrzebują zatem metod ułatwiających wdrożenie programu rozwoju, dających wymierne rezultaty, przede wszystkim pozwalających na śledzenie i rzetelną ocenę postępów. Rozwiązania Master realizują te potrzeby.

Rozwój osobisty - odkryj motywację i stymuluj działania

Idealnym punktem wyjścia dla indywidualnych pregramów rozwojowych jest identyfikacja konkretnych potrzeb na podstawie analizy rozbieżności. Rozwiązania Master pomagają przeprowadzić analizę zachowań i tworzyć szczegółowe raporty, zawierające praktyczne wskazówki na temat sposobów rozwijania i motywowania pracowników.

Rozwój zespołu – zoptymalizuj wydajność grupy

Zrozumienie kompozycji zespołu pomoże rozwijać go w kierunku poprawy efektywności pracy poprzez optymalne wykorzystanie ról zespołowych. Przy pomocy naszego testu osobowości jesteś w stanie zdiagnozować role w zespole, a następnie usprawnić wewnętrzną komunikację i współdziałanie grupy.

Rozwój przedsiębiorstwa – osiągnij założone cele

Rozwój wymaga zrozumienia wewnętrznej kultury organizacji i zidentyfikowania zachowań, które sprzyjają bądź utrudniają realizację strategii biznesowej. Rozwiązania Master pozwolą Ci na wgląd w kulturę i uchwycenie aktualny stan organizacji. Analizy pomagą następnie wyznaczyć stan, który chcesz osiągnąć.

Niezależnie od przedsięwzięcia rozwiązania Master pomagają zaangażować wszystkie zainteresowane strony, ułatwiając im identyfikację problemów, wyznaczanie celów i określienie pożądanych rezultatów. Wspólny wkład i ukierunkowanie strategii pozwoli już od początku nadać procesowi właściwy kierunek, eliminując kosztowne opóźnienia, frustracje i opory.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Master i platformy Metis.

EASI od Master pomoże Ci wdrożyć wydajną analizę pracowników oraz stworzyć szczegółowe raporty z praktycznymi sugestiami dotyczącymi rozwoju i motywacji pracowników

-