rekrutacja hr: ocena kompetencji i osobowości zawodowej

Wybór niewłaściwej osoby do pracy jest jedną z najbardziej kosztownych pomyłek, jaką organizacja może popełnić. Master pomógł już wielu organizacjom w procesie selekcji pracowników dzięki testom osobowości zawodowej oraz kompetencji zawodowych. Pomożemy również Tobie dokonać właściwego wyboru, który długoterminowo wzmocni Twoją organizację.

Organizacje często zdają sobie sprawę z tego, że nie wszystkie decyzje rekrutacyjne są tak trafne, jak przewidywano, co nie jest zaskakujące. Wybór właściwego kandydata do określonych zadań jest trudny i może trwać znacznie dłużej, niż większość firm może sobie na to pozwolić. Ponadto w dynamicznym świecie biznesu zbadanie rzeczywistych kompetencji kandydata może być bardzo skomplikowanym procesem. Kandydat powinien też być dobrze dobrany do zespołu, z którym będzie współpracować.

Inwestycja w długofalowy sukces

Poprzez skupienie się na konkretnych wzorcach zachowań i kompetencji, rozwiązania Mastera mogą wspierać proces selekcji i zdefiniować które informacje są kluczowe dla długoterminowego sukcesu. Nasze rozwiązania dostarczają informacji na temat tego, jak dana osoba współpracuje z innymi, jak dostosowuje się do nowych wyzwań, jak radzi sobie z napotkanymi problemami.

Selekcja jako płynny proces

Docelowo wszystkie rozwiązania Mastera będą uruchamiane z jednej platformy o nazwie Metis (już w 2014 roku w Polsce). Pozwala to połączyć wiele różnych rozwiązań, tworząc złożone kombinacje i nowe możliwości analizy. Ponadto zapewnia łatwość współpracy online z innymi użytkownikami platformy (np. współpracownikami czy przełożonymi) przy definiowaniu istotnych kryteriów wyboru kandydatów i w porównaniu z nimi wyników testów.

Dzięki temu:

  • szybko ocenisz i porównasz oczekiwane zachowanie kandydatów w zakresie pracy własnej oraz współpracy z innymi. Master Person Analysis (MPA) pomoże Ci odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie są mocne i słabe strony kandydata w pracy z innymi ludźmi? Jakich zachowań można oczekiwać od kandydata w środowisku pracy? Jak będzie się sprawdzał jako manager?
  • zbadasz i porównasz zdolność kandydatów do przystosowywania się do nowych wyzwań. Nasz test rozumowania logiczno-analitycznego może wykazać, jak szybko kandydaci są w stanie dostosować się do nowych sytuacji, jak łatwo mogą zrozumieć nowy materiał, jak sprawnie mogą zacząć od zera.

Podsumowując, rozwiązania Master pomogą Ci określić i stworzyć zestaw pożądanych kompetencji, a następnie szybko zidentyfikować je u każdego kandydata. Metoda ta daje Ci solidną podstawę do podejmowania decyzji o wyborze pracownika.

Informacje uzyskane dzięki narzędziom Master wpierają procesy HR , które są kluczowe dla długofalowego sukcesu organizacji.

-