Wdrażanie, trening i planowanie

Często wiele czasu i pieniędzy organizacje przeznaczają na nietrafione szkolenia, które nie uwzględniają realnych potrzeb uczestników. Pomożemy Ci zdiagnozować potrzeby każdego uczestnika, aby do nich dopasować program szkoleń.

 

Szkolenie musi mieć indywidualny sens

Przygotowanie pracownika do nowych zadań musi uwzględniać jego osobistą historię oraz jego dotychczasowe doświadczenia. W procesie uczenia zawsze odnosimy nową wiedzę do naszego własnego doświadczenia.

Master oferuje wsparcie dla specjalistów HR, dostarczając nowych rozwiązań i przejrzystych materiałów szkoleniowych, które oszczędzają czas poświęcony projektowaniu odpowiednich programów szkoleniowych. 

Wspomożemy Cię w różnych obszarach szkoleń, na przykład:

  • Szkolenia managerskie
  • Szkolenia sprzedażowe
  • Zarządzanie talentami
  • Efektywna komunikacja

 

Szkolenie musi mieć sens dla organizacji

We wszystkich procesach szkoleniowych ważne jest poznanie opinii zainteresowanych stron w celu ustalenia wymagań i potrzeb szkoleniowych. Dzieki temu uczestnicy wracają z treningu z nowymi umiejętnościami, które mogą od razu wykorzystać z zyskiem dla organizacji.

Wszystkie programy Mastera będą zintegrowane na platformie Metis, dzięki czemu możesz zademonstrować działanie programu treningowego i wykazać, że przeznaczenie pieniędzy na szkolenia jest trafną inwestycją!

Rozwiązania Mastera takie jak MPA i EASI pomogą Ci osiągnąć sukces w programach szkoleniowych, zapewniając szybki i wnikliwy dostęp do najistotniejszych obszarów życia zawadowego pracowników.

Używanie platformy Metis i narzędzi MPA i EASI zapewni Ci szybki wgląd do głównych tematów z życia zawodowego pracowników

-