Kursy certyfikacyjne

Kursy certyfikacyjne dają pozwalają uzyskać kompetencje do stosowania naszych sprawdzonych rozwiązań HR-wych w zakresie selekcji i rozwoju pracowników. Certyfikat jest przyznawany uczestnikom szkolenia, którzy pomyślnie zdali egzamin.

Certyfikacja z zakresu MPA

Nauczysz się definiować, dopasowywać i wybierać profil osobości dopasowany do stanowiska pracy na podstawie Master Person Analysis.

Kurs ten przygotuje Cię do:

  • Definiowania zachowań pożądanych na danym stanowisku pracy
  • Oceny zachowań danego kandydata
  • Dopasowania wyników profilu osobowści do zdefiniowanych kryteriów
  • Przeprowadzania ustrukturyzowanych wywiadów z wykorzystaniem profilu osobości
  • Wyboru osoby osoby odpowiedniej na dane stanowisko
  • Przekazywania informacji zwrotnej i wsparcia w procesie decyzji rekrutacyjnej

Na kurs certyfikacyjne MPA składa się:

  •  Część e-learningowa do wykonania we własnym zakresie
  •  2-dniowy warsztat zakończony egzaminem
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zarejestruj się na konkretny kurs.

Certyfikacja z zakresu ace

Dowiesz się jak ocenić potencjał pracownika, aby móc go dopasować do wymagania danego stanowiska pracy już na etapie przesiewu i selekcji.

Ten kurs przygotuje Cię do:
Określenia kryteriów rozumowania i uczenia się w miejscu pracy
• Oceny potencjału danej osoby w zakresie umiejętności uczenia się i  rozumowania logicznego
Oceny wyników i dopasowania ich do zdefiniowanych kryteriów
Przeprowadzenia ustrukturyzowanych wywiadów
• Selekcjonowania odpowiedniej osoby na dane stanowisko
• Odpowiedniego przekazywania informacji uczestnikom procesu
Na kurs składa się 1 dzień warsztatów + praca indywidualna z e-learningiem.  
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zarejestruj się na konkretny kurs

certyfikacja z zakresu easi

Jako trener lub menedżer dowiesz się jak efektywnie uczestniczyć w procesach rozwojowych, w komunikacji, w procesach rozwoju osobistego i budowania zespołu w oparciu o zachowanie uczestnika i jego motywacji.

Ten kurs przygotuje Cię do:
Oceny typowych zachowań i motywacji danej osoby
• Określenia krytycznych luk w preferencjach behawioralnych i motywacji danej osoby
Pracy nad rozwojem indywidualnym oraz zespołu w oparciu o mocne i słabe strony
Zastosowania planów działania w oparciu o osobiste preferencje, aby wspierać rozwój
• Stosowania różnych ćwiczeń w pracy grupowej nad rozwojem 

Wsparcia niepoświadczonych menedżerów