master class

Szkolenia Masterclass są integralną częścią licencji i dają Ci szanse rozwój umiejętności certyfikowanego użytkownika Master Person Analysis (MPA).

Podczas szkoleń Masterclass poszerzamy wiedzę z zakresu MPA i poznajemy nowe możliwości zastosowania MPA poprzez studia przypadków oraz wspólną analizę i interpretację profili, które dostarczasz Ty i inni uczestnicy. Szkolenie profilowe otwiera stwarza możliwość budowania sieci kontaktów i dostarcza inspiracji biegłym użytkownikom Master Person Analysis (MPA).
Cel:

  • Dodać Ci pewności siebie i biegłości w przygotowaniu raportów feedbackowych
  • Odświeżyć Twoją znajomość definicji i interpretacji
  • Przypomnienie odpowiedniego słownictwa stosowanego w raportach feedbackowych oraz zasad etyki odnoszących się do stosowania testów
  • Inspirować do pracy z różnymi narzędziami systemowymi MPA np. włączanie Cech Uzupełniających.

Treść i forma:
Spotkania szkoleniowe są okazją do dyskusji i wspólnej interpretacji oraz analizy własnego projektu, oraz innych dostępnych anonimowych profili osobowości oraz profili stanowiska pracy.

Wymagania wstępne:
Posiadanie certyfikatu Master Person Analysis (MPA).

Szkolenia Masterclass są nieodpłatne!