ace - identyfikacja potencjału dzięki testowi rozumowania analityczno - logicznego

Obecnie większość stanowisk pracy wymaga elastyczności i gotowości na zmiany. Kandydaci, których poszukujemy i znajdujemy rzadko posiadają wiedzę i doświadczenie w pełnie odpowiadające na obecne i przyszłe zadania na danym stanowisku. W zamian organizacje często decydują się na ludzi, którzy mają potencjał, by poprzez ciągłe uczenie się i dzięki zdolności rozumowania rozwijać swoje kompetencje i zadbać o rozwój stanowiska.

Ocena potencjału osoby w odniesieniu do stanowiska jest konieczna przed zatrudnieniem kandydata lub przy planowaniu rozwoju zawodowy pracownika. Dlatego specjaliści HR na całym świecie używają testu kognitywnego ACE w procesach screeningu oraz rozwoju zawodowego i szkoleń.

Myśl o przyszłości i zwiększaj trafność swoich wyborów

Teraz możesz dopasować potencjał pracowników do złożoności zadań. Z ACE (Adjustable Competence Evaluation) możesz ocenić zdolności rozumowania i uczenia się, w przypadku systematycznego treningu, jak i reagowania na nowe sytuacje. Wiedza o potencjale otwiera wiele nowych możliwości. Organizacja może zatrudnić odpowiednich ludzi, przewidując ich efektywność, zaplanować odpowiednie szkolenia, a także zoptymalizować programy rozwoju talentów i karier.

Łatwy w użyciu - przed, w trakcie i po ocenie

ACE i platforma Metis pozwalają na płynne i wydajne zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych. Proces oceny potencjału może być zróżnicowany ze względy na stanowisko, oczekiwany poziom precyzji i czas trwania testu.
Rozwiązanie to wspiera Cię na każdym kroku dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom, które ułatwiają przygotowanie, wykonanie i pomyślne zakończenie pełnego procesu oceny.

 

ACE pomaga nam mierzyć umiejętności logiczno - analityczne, liczbowe, werbalne i przestrzenne kandydatów. Informacje zwrotne od kandydatów pokazują, że ACE zwiększa jakość i wartość procesu rekrutacji.

-

Przeczytaj więcej o ACE w naszej broszurze

Pobierz