EASI - Typologia i motywacja pracowników

Narzędzia rzetelnie pokazujące, co motywuje pracowników, pomagające zidentyfikować ich potencjał i usprawnić komunikację są kluczowe w poprawie programów rozwojowych. Specjaliści HR na całym świecie używają EASI do coachingu indywidualnego i grupowego, zarządzania konfliktami, planowania szkoleń z komunikacji i programów przywództwa.

Większość organizacji wie, że odpowiednie motywowanie i rozwój pracowników zwiększa ich efektywność i szanse na sukces zawodowy. Niestety ze względu na brak jasno zdefiniowanych celów, wiele inicjatyw HR przynosi niewielkie efekty.

Usprawnij swoje programy rozwojowe

Teraz możesz zdobyć wiedzę potrzebną do optymalizacji działań HR. Z EASI można szybko odkryć źródła efektywności w organizacji i wykorzystać je w kształtowaniu i prowadzeniu działań na rzecz rozwoju. Dobrze ukierunkowane działania rozwojowe są katalizatorem zmian biznesowych w zakresie poprawy efektywności, wzrostu satysfakcji z pracy, płynnej pracy zespołowej i pozytywnej kultury firmy.

Wszystkie narzędzia oceny w jednym miejscu

EASI i platforma Metis pozwalają na płynne i efektywne zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie danych. Rozwiązanie to wspiera Cię na każdym kroku dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom, które ułatwiają Tobie i Twoim przełożonym przygotowanie, realizację i pomyślne zakończenie pełnego procesu oceny do bezpośredniego wykorzystania w programach rozwojowych.

 

 

Jest to niezwykle cenne, że pracownicy na wszystkich szczeblach postrzegają EASI jako zrozumiałe i praktyczne narzędzie, które nie jest zbyt skomplikowane lub teoretyczne.

Head of Learning & Development - Ascom AG

Dowiedz się więcej z naszej broszury o EASI

Pobierz