test osobowości mpa - wybierz i zatrzymaj właściwych ludzi

Zatrudnianie odpowiednich osób zapewnia firmie długofalowe korzyści. Ale jak wybrać odpowiednią osobę? Jak zidentyfikować i rozwinąć jej potencjał?

Trudno jest wybrać właściwą osobę do wykonywania określonego zadania. Często to, kogo zatrudniamy zależy od doraźnej potrzeby biznesowej i zróżnicowanych kryteriów ustalanych przez wiele podmiotów w organizacji.

Często więc poszukiwany przez nas kandydat ma pewną optymalną złożoną kombinację zachowań i cech. Ta złożoność powoduje, że trudną zdefiniować kryteria, zdiagnozować kandydatów i wybrać spośród nich tego najlepiej dopasowanego.

Dopasuj kandydata do wymogów stanowiska pracy

Chcąc przeprowadzić owocną rekrutację należy zdefiniować osobowościowe kryteria wyboru kandydata i potwierdzić je we współpracy z klientami wewnętrznymi. Następnie należy znaleźć rzetelną metodę, która pozwoli ocenić rzeczywiste zachowania kandydatów i ich dopasowanie do rzeczonych kryteriów, tworząc tym samym solidną podstawę do podejmowania decyzji.

Łatwa i płynna selekcja

MPA i platforma Metis, w ramach płynnego i efektywnego procesu, pozwalają ocenić dopasowanie kandydata stanowiska pracy. Dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom rozwiązania te wspierają Cię na każdym kroku. Nawet z udziałem wielu kandydatów proces rekrutacji staje się łatwy do przygotowania, wdrożenia i pomyślnego zakończenia.

Przeczytaj więcej o MPA, naszym teście osobowości, w naszej broszurze

MPA zapewnia skuteczność i bezpieczeństwo w procesach zatrudniania - pomaga wnieść wartość dodaną do naszej firmy oraz uniknąć zbędnych kosztów związanych z niewłaściwym zatrudnieniem.

HR DIRECTOR - POOLIA

Dowiedz się więcej o MPA z naszej broszury

POBIERZ