Master oferuje wachlarz zintegrowanych narzędzi w ramach wspólnej platformy. Stworzyliśmy Metis aby zagwarantować przepływ informacji i płynność procesów HR. Używając Metis możesz dodawać nowe rozwiązania i mieć pewność, że ich wdrożenie nie będzie kosztowne ani czasochłonne. 

MPA - test osobowości zawodowej dla pracowników i kandydatów

Zatrudnienie niewłaściwej osoby nie jest zjawiskiem rzadkim. Za każdym razem jednak pociąga za sobą koszty, naraża wizerunek firmy oraz wpływa postawę pracowników. Specjaliści HR na całym świecie korzystają z MPA (Master Person Analysis) w celu zwiększenia trafności rekrutacji. MPA jest też podstawą do podejmowania właściwych decyzji w zakresie planowania rozwoju zawodowego pracowników oraz innych działań HR.

Dowiedz się więcej

BRIGHT - Screen in the best people for excellent customer service

Getting the right customer service personnel is key to raising your overall customer satisfaction. Friendly, efficient customer service helps set a successful business apart from its competitors.

Dowiedz się więcej

ACE - Identyfikacja potencjału

Jak oszacować, czy dany kandydat odniesie sukces na nowym stanowisku? Wiemy, że umiejętność podejmowania decyzji, logicznego myślenia i efektywnego uczenia się są istotnymi czynnikami warunkującymi sukces w pracy.

Dowiedz się więcej

EASI – rozwój i motywacja

Czy wiesz, jak najlepiej motywować i rozwijać swoich pracowników? Dowiedz się, jak możesz szybko sprawdzić, co motywuje Twoich pracowników, a tym samym określić ich potencjał i usprawnić komunikację z nimi.

Dowiedz się więcej