Witamy na stronie dedykowanej uczestnikom testów

Znajdziesz tu informacje o tym, jak przygotować się do testu i czego się spodziewać w trakcie badań psychologicznych

Testy psychologiczne używane są w celu uzyskania informacji o tym, w jakim stopniu dopasujesz do przyszłej pracy w nowej organizacji. Stosuje się je również jako główne narzędzie diagnozowania i modyfikowania zachowań pracowników. Dobre testy pozwalają zarówno Tobie, jak i pracodawcy lepiej zrozumieć, w jakim stopniu spełniasz wymagania organizacji i co z tego wynika w kontekście przyszłej współpracy.

Jednymi z najczęściej stosowanych testów psychologicznych są testy predyspozycji i testy osobowości

 

Testy predyspozycji

Testy predyspozycji sprawdzają zdolność rozumowania logiczno-analitycznego: jak skomplikowane problemy jesteś w stanie rozwiązać poprawnie. Jest to zdolność kluczowa w przypadku wielu zawodów.

MCA: Master Competence Analysis jest przykładem testu rozumowania logiczno-analitycznego. Wykorzystywany jest w procesach rekrutacji.

 

Testy osobowości

Testy osobowości sprawdzają Twoje preferencje zachowań w kontekście wykonywanych zadań i w kontaktach z innymi ludźmi. Preferencje behawioralne rzadko opisują konkretny sposób zachowania danej osoby, identyfikują jednak najbardziej typowe zachowania w sytuacjach, kiedy dana osoba nie stara się ich celowo modyfikować.

MPA: Master Person Analysis opisuje preferowane zachowania w 9 różnych obszarach. MPA używany jest w procesach rekrutacji i rozwoju.

 

Ludzie na ogół odczuwają dyskomfort i stres, jeśli stale stawia się przed nimi zbyt skomplikowane problemy lub wymaga od nich zachowań znacznie odbiegających od ich naturalnych preferencji. Dlatego właśnie istotne jest znalezienie dopasowanie pomiędzy proponowanymi warunkami pracy a wynikami testów.

Dobre przygotowanie

Dowiedz się jak możesz przygotować się do testu

Dowiedz się więcej

Czy praktyka poprawi moje wyniki?

Chciałbym wypełnić próbny test

Dowiedz się więcej

Wypełniałem podobny test, a wyniki były inne

Dlaczego wyniki testu Master mogą różnić się od uzyskanych w innym teście?

Dowiedz się więcej

Dlaczego poproszono mnie o wypełnienie testu?

Dlaczego stosuje się testy psychologiczne?

Dowiedz się więcej

Rzetelność testu i sytuacje wyjątkowe

Test powinien dawać rzetelne wyniki dla wszystkich uczestników.

Dowiedz się więcej