Czy praktyka poprawi moje wyniki?

Wypełniając testy podobne to tych, którym masz zostać poddany, nabywasz większą świadomość na temat tego, czego możesz się spodziewać. Pomoże Ci to skupić uwagę bardziej na Twoich odpowiedziach niż na sposobie funkcjonowania testu. Poniżej znajdziesz kilka wyjaśnień i typowych przykładów testów używanych przez rozmaite organizacje.

Testy osobowości

Testy osobowości sprawdzają preferencje behawioralne. Nie ma „dobrych” czy „złych” zachowań, ale niektóre z nich mogą być bardziej pożądane w danej sytuacji. Testy osobowości zazwyczaj używają różnych wskaźników lub typów do opisu Twoich preferencji.

Preferencje behawioralne rzadko opisują jedyny sposób zachowania, identyfikują jednak najbardziej typowe zachowania w sytuacjach, kiedy dana osoba nie stara się go celowo zmodyfikować.

Przykładowe pytanie: Wybierz jedno stwierdzenie, które najbardziej do Ciebie pasuje i jedno, które najmniej do Ciebie pasuje:

  Najbardziej do mnie pasuje Najmniej do mnie pasuje
Lubię przybywać wśród innych ludzi    
Wole wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, zanim podejmę decyzję    
Dobrze uzasadniam własne stanowisko w dyskusji    
Lubię dyskusje na tematy teoretyczne    

 

Testy predyspozycji

Testy predyspozycji sprawdzają Twoją umiejętność wykorzystania myślenia logicznego i analitycznego do rozwiązywania postawionych przed Tobą problemów. Są one pokrewne testom inteligencji, jednak wszechstronne badania inteligencji obejmują znacznie więcej obszarów niż większość biznesowych testów predyspozycji. Pytania z testu predyspozycji mogą, ale nie muszą, odnosić się do Twojej pracy. Co istotne, testy predyspozycji mierzą zdolność rozumowania logiczno-analitycznego niezależnie od kontekstu, wieku, wykształcenia, płci itp.

Przykładowe zadanie: Martha zarobiła dwa razy tyle, co William, który w zeszłym roku zarobił cztery razy tyle, co John. Jeśli John zarobił w zeszłym roku 12 000 €, to ile zarobiła Martha?