Dlaczego poproszono mnie o wypełnienie testu?

Często mówi się, że ludzie są zatrudniani ze względu na kompetencje, a zwalniani z powodu osobowości. Czynniki psychologiczne, choć istotne z punktu widzenia sposobu pracy, współpracy i rozwoju jako część organizacji, często są pomijane. Testy pozwalają na podkreślenie tych czynników i zwrócenie uwagi na indywidualne mocne strony i słabe punkty, co służy zarówno Tobie, jak i pracodawcy.

Dlaczego bada sie kandydatów za pomocą testów?

Dobrze skonstruowany test daje obiektywną informację o osobie lub grupie, w obszarach, które z reguły są trudne do zmierzenia w inny sposób. Testy mogą być stosowane w różnych celach. Oto kilka przykładów:

 

Osobowość: testy osobowości zazwyczaj identyfikują preferencje dane osoby w kilku obszarach, np. czy dana osoba bardziej czy mniej skupia się na szczegółach, woli pracować sama czy w grupie itp. Wyniki takich testów mogą być wykorzystywane w rekrutacji lub procesach rozwoju pracowników.

 

Predyspozycje: testy tego rodzaju koncentrują się na potencjale danej osoby w zakresie rozumowania logiczno-analitycznego. Identyfikują stopień złożoności problemów, z którymi dana osoba jest w stanie poradzić sobie w pracy, co często jest istotne przy podejmowaniu decyzji w przypadku wieloczynnikowych sytuacji.

 

Assessment center: Mogą składać się z obu opisanych powyżej testów połączonych z wywiadami lub ćwiczeniami grupowymi, podczas których kompetencje indywidualnych uczestników są oceniane przez asesorów.