Rzetelność testu i sytuacje wyjątkowe

Prawidłowo wykorzystywane testy dają rzetelne wyniki, które mogą być obiektywną podstawą zatrudnienia i rozwoju pracowników. Jednak test musi być zbudowany na solidnych podstawach naukowych z uwzględnieniem tego, przez kogo i do jakich celów będzie stosowany.

O rzetelności

Skonstruowanie rzetelnego testu to niekończąca się praca. Pytania i skale stosowane w teście nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek itp. Oprócz tego normy musza być stale aktualizowane. Jest to niewidoczna część pracy wykonywanej przez Master.

Co więcej, Master dokłada wszelkich starań, aby prawidłowo przeszkolić użytkowników testu. Z naszego doświadczenia wynika, że wpływa to na pozytywne opinie uczestników testu na temat naszych narzędzi.

Na przykład, wypełniając testy Master zawsze jesteś uprawniony do otrzymania raportu wyjaśniającego uzyskane wyniki, powinieneś również zostać poinformowany, do kogo z certyfikowanych użytkowników testu możesz się zwrócić w razie pytań dotyczących raportu.

W razie pytań na temat rzetelności testów Master, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Sytuacje wyjątkowe

W twoim interesie leży możliwie szybkie poinformowanie pracodawcy o wyjątkowych czynnikach, które Twoim zdaniem mogą wpłynąć na wyniki testu, który masz wypełnić.

Jako dostawca testów Master przykłada szczególną wagę do uczciwego i równego traktowania wszystkich korzystających z naszych narzędzi.

Na przykład jeśli zostałeś zaproszony do wypełnienia testu rozumowania logiczno-analitycznego, a jesteś dyslektykiem, omów tę sprawę z pracodawcą, zanim weźmiesz udział w badaniu.

Wszelkie specjalne potrzeby warto jest zgłosić z wyprzedzeniem. Pracodawca może być w stanie dokonać stosownych, rozsądnych modyfikacji, żeby umożliwić Ci zaprezentowanie się z najlepszej strony. Może to nie być wykonalne, jeśli poinformujesz go dopiero w dniu oceny.