Wypełniałem podobny test, a wyniki były inne

Testy mogą wydawać się bardzo podobne wcale takimi nie będąc. Choć często spodziewamy się pewnego rodzaju powiązania między wynikami różnych testów, nie zawsze tak się dzieje.

Podobne, ale inne

Choć wiele mówi się o tym, czym są testy osobowości, testy predyspozycji itp., ciągle pojawia się wiele różnych interpretacji tych terminów. Dodatkowo za każdym testem stoją inne metody pomiaru.

To, że dwa różne testy są testami osobowości nie znaczy, że cechuje je to samo podejście lub dają te same wyniki. Na przykład typy osobowości w dwóch różnych testach mogą mieć te same nazwy, ale ich definicje mogą się zdecydowanie różnić.

Normy testu

Normy powstają na postawie wielu – często tysięcy – odpowiedzi udzielanych przez ludzi w teście. Porównanie tych odpowiedzi pozwala umieścić wyniki uczestnika testu w konkretnym miejscu na skali. Skonstruowanie dobrych norm to nie tylko kwestia zgromadzenia wielu wyników. Grupa osóby, których wyniki są podstawą normy powinna być reprezentatywna dla populacji, do której adresowany jest test.

Na przykład osoba dorosła może uzyskać wyjątkowo wysokie wyniki w teście predyspozycji adresowanym do 12-latków, jednocześnie uzyskując średnie wyniki w teście dla dorosłych.

Częścią pracy Master na rzecz wartościowych rezultatów naszych testów jest korzystanie ze stale aktualizowanych, reprezentatywnych norm.